ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการที่ครอบคลุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใน BlogCity (ต่อไปนี้จะแยกจากกันและเรียกรวมกันว่า "BlogCity", "BlogCity" หรือ "ไซต์") คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และคุณรับทราบตามกฎหมายว่าได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงอย่างเต็มที่ที่จะผูกพันและปฏิบัติตาม "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" เหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้คุณจะต้องไม่ลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการเกมที่นำเสนอร่วมกันได้
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดการลงทะเบียนบนเว็บไซต์และการใช้บริการใด ๆ ที่นำเสนอโดย BlogCity นั้นเป็นไปตาม "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป"
 • BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการเผยแพร่ในส่วน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป" ของเว็บไซต์ BlogCity เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเป็นประจำ การใช้บริการใด ๆ ของไซต์ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงดังกล่าว
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์สุดท้ายและเป็นเอกสิทธิ์ระหว่างผู้ใช้กับ BlogCity “ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” เหล่านี้มีผลแทนที่และรวมข้อตกลงการรับรองและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับ BlogCity คุณยืนยันว่าในการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้คุณยังไม่ได้พึ่งพาการเป็นตัวแทนการบันทึกใด ๆ ตราบเท่าที่สิ่งเดียวกันได้มีการแสดงไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้
 • ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดใด ๆ ในเว็บไซต์ BlogCity บทบัญญัติที่ระบุในข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับ
 • เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราเองในการขอให้ผู้ใช้ใด ๆ ส่งหลักฐานแสดงตัวตนและอายุเป็นเงื่อนไขก่อนที่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือใช้บริการ BlogCity ใด ๆ
 • หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีของผู้เล่น BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของผู้เล่นจนกว่าจะถึงการแก้ไข การยื่นรายงานข้อพิพาทใด ๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องระบุวันเวลาและรายละเอียดของข้อพิพาท ในการยื่นข้อพิพาทจะต้องส่งทางอีเมลไปที่ [email protected] ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อพิพาทของสมาชิกอย่างจริงจังและจะพยายามดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและสมเหตุสมผลเพื่อสอบสวนและแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดในที่สุด
 • BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ / หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดคงเหลือเครดิตในบัญชีในเวลาที่ระงับและ / หรือยกเลิกดังกล่าวจะถูกคืนให้กับเจ้าของบัญชีผ่านวิธีการชำระเงินที่ BlogCity กำหนด BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการเห็นว่าเป็นโมฆะการชนะใด ๆ และการสูญเสียยอดเงินเครดิตหรือการชนะอื่น ๆ หรือการให้สิทธิ์ในบัญชีของผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงบริการของ BlogCity ของผู้ใช้
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการรักษาหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของตนเองให้ปลอดภัย ผู้ใช้ BlogCity แต่ละรายนั้นคาดว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามรวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด ผู้เยาว์ไม่ให้ใช้หรือนำบัญชี BlogCity ของตนกลับมาใช้ซ้ำจากการเข้าถึงและ / หรือใช้วัสดุหรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงจากการรับรางวัลใด ๆ ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการซื้อและ / หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นผ่านบุคคลที่สามในบัญชี BlogCity ของตน
3.1 การยอมรับและการตรวจสอบความถูกต้องของการพนัน:
 • เดิมพัน
  ผู้เล่นจะต้องเดิมพันจากเงินที่ได้รับการบันทึกในบัญชีผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากตรวจสอบพบว่าผู้เล่นไม่เคยฝากเงินสำเร็จหรือโอนเงินใด ๆ ไปยังบัญชีผู้เล่นของตน หลังจากประสบความสำเร็จในการฝากเงินเข้าสู่บัญชีของเขา / เธอการเดิมพันทั้งหมดของผู้เล่นจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ฝาก การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ไม่สามารถสมัครถอนได้ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้เล่นทำการฝากเงินตามความต้องการ
 • ยืนยันการเดิมพันแล้ว
  BlogCity ไม่สามารถและจะไม่ยกเลิกการเดิมพันของบัญชีผู้เล่นใด ๆ เมื่อพวกเขาได้รับการยืนยันเว้นแต่ว่าการเดิมพันนั้นได้รับการประกาศเป็นโมฆะหรือเว้นแต่มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง เงื่อนไข
 • ระเบียบการพนันที่ถูกต้อง
  แม้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องครบถ้วน แต่ BlogCity ไม่ได้และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์
 • การหักเงินของการเดิมพัน / การเดิมพันที่ไม่ได้รับการแก้ไข
  เงินเดิมพันจะถูกหักออกจากบัญชีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในเวลาที่วางเดิมพันโดยไม่คำนึงถึงผลการตัดสินหรือประกาศเมื่อใด BlogCity ไม่สามารถและจะไม่คืนเงินเดิมพันที่วางในเกมที่มีการซื้อการเดิมพันสำหรับการจับรางวัลในอนาคตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป การเดิมพันดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเมื่อเกมและเงินรางวัลดังกล่าวถูกนำไปใช้กับบัญชีของผู้เล่นในเวลานั้น
 • การตัดสินใจการเดิมพันที่ BlogCity ถือเป็นที่สิ้นสุด
  โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ผู้ใช้ตกลงว่า BlogCity และบันทึกจะเป็นอำนาจขั้นสุดท้ายในการกำหนดเงื่อนไขของการเดิมพันใด ๆ
 • ความรับผิดชอบของผู้เล่น แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการชนะ
  ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการชนะใด ๆ ที่ได้รับจากคุณรวมถึงการชำระเงินอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น แต่เพียงผู้เดียว BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานและระงับจำนวนเงินใด ๆ จากการชนะของผู้เล่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เงินรางวัลไม่สามารถโอนเปลี่ยนทดแทนหรือแลกรับรางวัลรูปแบบอื่น ๆ ได้
3.2 เดิมพัน
 • เงินเดิมพันขั้นต่ำ
  จำนวนเงินเดิมพันขั้นต่ำที่ใช้ จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับเกม / ผลิตภัณฑ์เฉพาะ
 • การเล่นเกมโดยอัตโนมัติผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใด ๆ และรูปแบบการจัดการใด ๆ ของเกมใด ๆ หรือข้อมูลบัญชีของผู้เล่นใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและอาจส่งผลให้มีการยุติการเป็นสมาชิกของผู้เล่นที่กระทำผิด หรือริบรางวัลและเงินฝากที่ค้างชำระใด ๆ รวมทั้งดำเนินคดีทางแพ่ง / ทางอาญาต่อผู้เล่นที่กระทำผิด โดยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้ผู้เล่นตกลงว่า BlogCity มีสิทธิ์ที่สมบูรณ์และไม่ จำกัด สิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนเองในการยกเลิกบัญชีของผู้เล่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามและไม่ จำกัด ขอบเขตทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ความเห็นของฝ่ายบริหารว่าการมีส่วนร่วมของผู้เล่นในเว็บไซต์หรือในเกมใด ๆ ที่นำเสนอนั้นเป็นอันตรายต่อหลักการที่เว็บไซต์ดำเนินการ ผู้เล่นขอสละสิทธิ์ใด ๆ และทั้งหมดกับ BlogCity ในกรณีที่มีการยกเลิกดังกล่าว.
 • โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ผู้เล่นรับทราบว่าอิสระอย่างเต็มที่จากข้อผิดพลาดเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หากผู้เล่นตระหนักว่าซอฟต์แวร์มีข้อผิดพลาดความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อละเว้นจากการใช้ประโยชน์จากมัน / พวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อตระหนักถึงข้อผิดพลาดข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวผู้เล่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อแจ้ง BlogCity เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที หากคุณล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อนี้ BlogCity มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยหรือการกระทำของผู้เล่นในการใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์
 • โดยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้ผู้เล่นตกลงว่า BlogCity ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายการสูญหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการแก้ไขดัดแปลงหรือการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ความพยายามใด ๆ ของผู้เล่นใด ๆ ในการเข้าถึงระบบหรือบัญชีของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตรบกวนกระบวนการหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือเกมหรือเพื่อจงใจสร้างความเสียหายหรือส่งผลเสียต่อเว็บไซต์หรือเกมจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของผู้เล่นทันทีรวมถึงการริบรางวัลใด ๆ และทั้งหมดที่ผู้เล่นมีและมีสิทธิ์ได้รับ
 • สำหรับการตรวจจับการฉ้อโกง / การเดิมพันตรงข้ามการฝากเงินของสมาชิกทั้งหมด & amp; จำนวนเงินที่ชนะและรางวัลที่อ้างสิทธิ์จะถูกริบโดยไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ
 • สมาชิกที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงและ / หรือโบนัสจะถูกปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในโบนัสและอาจถูกระงับบัญชี BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสมาชิกดังกล่าวด้วยความคลาดเคลื่อน แต่เพียงผู้เดียวและดำเนินการแก้ไขตามที่จำเป็น
 • ก่อนที่จะปล่อยหรืออนุมัติการถอนใด ๆ BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้เล่นใด ๆ จัดการกับข้อมูลที่จำเป็นเช่นหลักฐานประจำตัวส่วนบุคคลสำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิต / บัตรเดบิตหนังสือเดินทางใบขับขี่ธนาคารล่าสุด เอกสารที่เหมาะสมอื่น ๆ เช่น BlogCity เห็นสมควรตามความเหมาะสม แต่เพียงผู้เดียว หากผู้เล่นล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำขอรักษาความปลอดภัย BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับรางวัลใด ๆ ในบัญชีของผู้เล่น
 • การให้เครดิตชนะ - เงินรางวัลจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีของผู้เล่นตามความเหมาะสม การอัปเดตของบัญชีผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้เป็น 'หลักฐานการชนะ' และ / หรืออาจอ้างถึงเงินทุนที่ถูกโอน (หักบัญชี) จากบัญชีของคุณ หากมีการตรวจสอบด้วยตนเองมีหลักฐานว่ามีการฉ้อโกงหรือทุจริตต่อหน้าที่ BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะและดำเนินการกับบัญชีของผู้เล่น
5.1 โบนัส
 • เงินโบนัสหมายถึงเงินเสมือนจริงในผลิตภัณฑ์ที่มอบให้แก่ผู้ใช้ BlogCity เพื่อการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวได้หลังจากได้รับรางวัลแล้ว อาจมีกฎการประมวลผลที่แตกต่างกันสำหรับเงินโบนัสทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโบนัส
 • เงินโบนัสสามารถเปลี่ยนเป็นเงินจริงและถอนออกได้หลังจากผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นของโปรโมชั่นนั้น ๆ
 • ข้อกำหนดการโรลโอเวอร์เริ่มต้นคือ 20 x (ฝาก + โบนัส)
 • สำหรับการเดิมพันที่วางไว้เงินจะถูกหักออกจากยอดเงินสดคงเหลือในบัญชีของผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง หากไม่มียอดเงินสดคงเหลือเงินสำหรับการเดิมพันจะถูกหักออกจากยอดเงินโบนัสของบัญชีผู้เล่น ดังนั้นยอดคงเหลือโบนัสจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อมีการขาดเงินทุนภายใต้ดุลเงินสด
 • ข้อเสนอทั้งหมดจะถูก จำกัด ให้เพียงหนึ่ง (1) บัญชีเปิดฟรีต่อบุคคลครอบครัวที่อยู่ในครัวเรือนที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและที่อยู่ IP
 • การวางเดิมพันใด ๆ ที่วางอยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งสองฝั่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณหรือนับรวมกับยอดเดิมพันหมุนเวียนใด ๆ
 • ในกรณีที่มีการถอนเงินออกก่อนครบกำหนด 20 เท่าของยอดหมุนเวียนโบนัสและเงินรางวัลอาจถูกริบได้ การเดิมพันที่เสมอหรือเสมอจะไม่ถูกนับรวมในยอดเดิมพันหมุนเวียน
 • เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขของโปรโมชั่นเฉพาะ 25% ของการเดิมพันทั้งหมดที่วางในเกมใด ๆ ของรูเล็ต (ทุกรูปแบบ) และ 50% ของการเดิมพันทั้งหมดที่วางในสล็อตใด ๆ และเกม RNG จะนับรวมกับโบนัส.
 • BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานที่เพียงพอของตัวตนของผู้เล่นในเวลาใดก็ตาม หลักฐานดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นรายละเอียดการชำระเงินและ / หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานหรือญาติของพนักงานหรือตัวแทนของ BlogCity ไม่สามารถถือบัญชีผู้เล่นในเวลาที่กำหนดหรือใช้ประโยชน์จากข้อเสนอโปรโมชั่นใด ๆ บนเว็บไซต์
 • โดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ผู้เล่นตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไป & amp; เงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ ผู้เล่นใด ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเหล่านี้ควรติดต่อทีมสนับสนุนของ BlogCity สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ในกรณีที่ข้อตกลงหรือข้อเสนอโปรโมชั่นใด ๆ ถูกละเมิดถูกทารุณกรรมและไม่ได้รับการปฏิบัติโดยผู้ถือบัญชีผู้เล่นที่มีสิทธิ์หรือหากมีหลักฐานใด ๆ ของชุดการเดิมพันที่วางโดยลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าซึ่งเนื่องจาก โบนัสเงินฝากหรือข้อเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ ส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลกำไรรับประกันโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยกเลิกหรือเรียกคืนโบนัสรวมถึงเงินรางวัลทั้งหมด นอกจากนี้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบและค่าธรรมเนียมการดำเนินการ BlogCity ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกับผู้เล่นที่มีมูลค่าที่สามารถเข้าถึงได้ถึงมูลค่าของโบนัสเงินฝาก
 • ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวและตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและ / หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงการรายงานและชำระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่ใช้บริการใด ๆ ของ BlogCity
 • ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปแปลเป็นภาษาอื่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะเหนือกว่า
 • ผู้เล่นทุกคนจะต้องมีการจัดการ BlogCity พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ถือหุ้นผู้ได้รับอนุญาตผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าส่งผู้ปกครอง บริษัท ในเครือ บริษัท ย่อยผู้โฆษณาผู้สนับสนุนหรือหน่วยงานอื่น ๆ พันธมิตรสื่อตัวแทนและซัพพลายเออร์โดยไม่เป็นอันตราย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเรียกร้องการสูญเสียต้นทุนความเสียหายหนี้สินและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงจากบุคคลที่สามใด ๆ
 • เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้เล่นใด ๆ สำหรับการสูญเสียเนื้อหาหรือวัสดุที่อัปโหลดหรือส่งผ่านการเล่น โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ผู้เล่นยืนยันว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้เล่นหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไขใด ๆ การระงับหรือหยุดการเล่น
 • BlogCity ให้คำมั่นที่จะเสนอการแก้ไขข้อพิพาทที่เป็นธรรมและทันเวลาและแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือภาระที่ไม่เหมาะสมโดยการบันทึกการเดิมพันและธุรกรรมอย่างละเอียดของการติดต่อทางการเงิน บันทึกเหล่านี้ถูกเก็บถาวรเป็นระยะเวลา 5 ปี (นับจากวันที่ทำธุรกรรม) และสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานระงับข้อพิพาทตามคำขอ